Köp biljetter

Årets Föreningsfrämjare

Priset delas ut av Handelsbanken Piteå och juryordförande är Anna Bogren Dalberg, Piteå Summer Games.

Priset är föreningarnas möjlighet att nominera och lyfta fram goda exempel på hur näringslivet stöttar föreningsverksamheten. Fokus är på de mjuka värdena och kan innebära mer än ekonomisk stöttning.

Kriterier

  • Företaget ska vara verksam i Piteå
  • Företaget bidrar till föreningens utveckling, möjliggör förbättringar eller förändringar som ger mervärde för föreningens verksamhet
  • Företaget bidrar med idéer och inspiration
  • Företaget bidrar med praktiska insatser i form av arbete och engagemang

Jury

Anna Bogren Dalberg, Verksamhetschef Piteå Summer Games
Stefan Uddström, Kontorschef Handelsbanken Piteå
Riitta Hovinen, fd Enhetschef Kultur, park och fritid Piteå kommun