Köp biljetter

Årets företagare

Priset delas ut av Företagarna i Piteå. Juryordförande är Anders Lundkvist.

Nedan finner du kriterierna för att kunna nomineras till Årets Företagare och Årets Unga Företagare. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel;

  • Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
  • Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
  • Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
  • Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
  • Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom;

  • Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
  • Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Jury

Jan-Eric Sandberg, Ordf. företagarna Piteå, Ordf. Tillväxtrådet Industri & Energi. Projektledare InnovationPite
Anders Lundkvist,Juryordförande, styrelseledamot i ett antal företag och kommunala bolag, f.d., kommunalråd
Li Skarin, Delägare MassaMedia AB, Projektledare InnovationPite
Cecilia Lindström, Järnspisen AB, projektledare Piteå Presentkort och Handelsutveckling Piteå
Johan Johansson, Sparbanken Nord
Niklas Jonsson, VD Norrlandsfonden, f.d. elitskidåkare