Köp biljetter

Årets Möjliggörare

Kriterier

  • Verksamheten ska genomsyras av god kemi på arbetsplatsen genom att främja nytänkande och aktivt arbeta med insatser som leder till inkludering och icke diskriminering.
  • Verksamheten ska vara en möjliggörare inom mångfald med en ökad kompetensförsörjning som resultat
  • Verksamheten ska fungera som inspiratör och uppmuntra fler inom Piteås näringsliv att sträva efter ”Ett Piteå för alla”.

Jury

Annica Pettersson – juryordförande, Wibax
Emma Nyström, Wibax
Hannah Degerman, Inflyttaservice
Fredrik Blom, Inflyttaservice